Kritéria zasklení pasivního domu

Podmínky, při kterých lze dané zasklení označit za vyhovující pro pasivní domy, byly jasně stanoveny Passivhaus Institutem v Darmstadtu, Německo.

Kritéria zasklení pasivního domu

Součinitel prostupu tepla

Ug ≤ 0,8 W/(m².K)

Propustnost slunečního záření

Ug – 1,6 . g ≤ 0

 

Poznámka: Druhý vzorec je označován jako „energetické kritérium“. Z tohoto vztahu vyplývá, že při zlepšení parametru Ug může dojít k poklesu hodnoty g.

Pro Ug = 0,8 W/(m².K) je minimální hodnota propustnosti slunečního záření 50%.

Energetika skla a regulace faktoru g.

<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Solární kolektor nebo okno? Okno

Na okno svítí stejné slunce jako na kolektor, ale kdo se tím doposud zabýval?  Málokdo!

Nemohlo by levné okno přinést více energie než drahý kolektor?  Mohlo!

Kam dopadá více energie v zimě?  Na okno!                                                                   

Může regulace solárních zisků šetřit energii?  Může hodně!

Jak tomu přijít na kloub?  Z prezentace o pár centimetrů výše na této stránce.                                                                                          

 Energetická kalkulačka Vám řekne kolik energie lze získat oknem.