Jakost a kvalita

jsou pro naše výrobky prioritní a určující. Základní materiály, jakož i výrobní proces jsou pod neustálou kontrolou jak firemní laboratoře, tak certifikovaných zkušeben. Všechny naše výrobky jsou certifikovány předními zkušebnami pro použití v izolačních sklech ve všech zemích světa. Naše vedoucí postavení na trhu je důkazem neustálé inovace a spolehlivosti produktů ScreenLine®.

 

Firemní laboratoř

Test životnosti (model SL22C plisé)

Test modelu SL22C plise určeného k vytahování a stahování. Dle evropských norem musí být životnost žaluzie či rolety minimálně 20.000 cyklů. Produkty ScreenLine překračují tuto normu dvojnásobně.

Test životnosti (model SL20P)

Test modelu SL20P určeného pouze k naklápění. Dle evropských norem musí být životnost žaluzie či rolety minimálně 20.000 cyklů. Produkty ScreenLine překračují tuto normu dvojnásobně. 

Mlžná zkouška

Mlžná zkouška lamel pod UV zářením dle EN1279-6. Lakované díly žaluzií nesmí uvolňovanými látkami chemicky poškozovat pokovení izolačního skla.

Test magnetických vlastností

Provádí se ve vlastní klimatické komoře za teploty 80°C. Naše neodym-borové ovládací magnety mohou ztrácet pouze 2% magnetické síly za 100let.

Test rozměrové stability

Zkouška rozměrové stability při 80°C. Nosné tkaniny a ovládací šňůry jsou průběžně testovány na odolnost proti UV záření a rozměrovou stabilitu.

Test emisivity volných částic

Test  uvolňování volných částic dle EN1279-6.