Často kladené dotazy  aktualizováno 23. 1. 2020

Vaše dotazy

1. Kde se žaluzie ScreenLine vyrábí?

Patentovaný systém ScreenLine® byl světu poprvé představen v roce 1992 italským koncernem Pellini, světovým lídrem v oblasti stínících prvků pro izolační skla. Továrna v Codognu, nedaleko Milána, je nejmodernějším výrobním podnikem stínící techniky na světě.

Na českém trhu je společnost Pellini zastoupena od roku 2008. V roce 2009 do České republiky přesunula část své výroby. Dceřinná společnost Pellinindustrie CZ s.r.o. v jihomoravském Hodoníně vyrábí žaluzie s typovým označením SL20P, SL22P, SL20C a SL22C. Ve dvousměnném provozu společnost Pellinindustrie CZ s.r.o. zaměstnává 35 zaměstnanců.

2. Co znamená typové označení SL20C nebo SL27M u vašich žaluzií?

SL = zkratka ScreenLine®

22 = šíře distančního rámečku (součástí dodávky žaluzie). Dále může být 20, 24, 27 nebo 32mm široký rámeček (teplá hrana TGI popř. extrudovaný hliník)

C = typ ovládání 

  • C = systém ovládaný rotačními magnety - manuálně i externím motorem vně skla viz. Pozn. - vytahování, stahování a/nebo naklápění
  • M = systém ovládaný interním motorem (motor je umístněn uvnitř horního profilu žaluzie) - vytahování, stahování a/nebo naklápění
  • P = systém ovládaný knoflíkem na rámu okna - naklápění
  • F Touch = systém napájený bateriově 3,6V (fotovoltaicky) - pro použití zatím jen s interním motorem (přípravuje se i pro externí motor) - vytahování, stahování a/nebo naklápění
  • B = systém ovládaný knoflíkem umístěném na spodní části skla - naklápění
  • S = systém ovládaný posuvným magnetickým ručním madlem (řešení vhodné i pro střešní okna při vyžití plisé či rolety) systém 360°

Integrované žaluzie ScreenLine® jsou dodávány s distančními rámečky šířky 20, 22, 24, 27 a 32mm. U každého typového označení žaluzie lze vyčíst šíři rámečku a typ ovládání např. SL22C = ScreenLine s distančním rámečkem šíře 22mm a ovládáním pomocí rotačních magnetů.

Pozn. U systému „C“ je možné ovládání šňůrovým ovladačem, knoflíkem, tyčkou nebo externím motorem umístěným na skle. Motor se upevňuje z interiérové strany skla na pozici původního šňůrového magnetického ovladače.

                                   

 

ŽALUZIE

Žaluzie SL22C

se šňůrovým ovladačem

(vytahování/stahování/naklápění)

Žaluzie SL22C

s otočným knoflíkem

(naklápění)

Žaluzie SL22C

s externím motorem SL2190

(vytahování/stahování/naklápění)

Žaluzie SL22M

s interním motorem

(vytahování/stahování/naklápění)

ROLETA

Roleta SL27C

se šňůrovým ovladačem

(vytahování/stahování)

Roleta SL27C

s externím motorem SL2190

(vytahování/stahování)

Roleta SL27M

s interním motorem

(vytahování/stahování)

 

3. Na jakém principu integrované žaluzie ScreenLine fungují? Jak je zaručena hermetičnost izolačního skla?

Přenos krouticího momentu je uskutečňován pomocí patentovaného systému dvou rotujících magnetů (viz. Obrázek). Jednoho vně izolačního skla (ovladač) a druhého uvnitř (v žaluzii). Žaluzie je hermeticky uzavřena mezi dvěma tabulemi skla. Tento systém pojmenovaný ScreenLine®byl světu poprvé představen v roce 1992 koncernem Pellini SpA, světovým lídrem v oblasti stínících prvků pro izolační skla. Systém je ve světě pro svou praktičnost a estetičnost velmi oblíben.

 

4. Kde si mohu meziskelní žaluzii ScreenLine objednat? Mohu si žaluzii objednat přímo od vás?

V České republice jsou výrobci či prodejci oken, kteří Vám dokáží nabídnout integrované stínicí prvky ScreenLine®. Kontakty na konkrétní prodejny Vám poskytneme na dotaz. Samotnou žaluzii dodáváme pouze výrobcům izolačních skel.

5. Mohu vaše výrobky vidět konkrétně? Máte někde svůj „Showroom“?

Rádi Vás uvítáme v našem showroomu, na adrese sídla společnosti v Hodoníně, Průmyslová 3833/4.

Vzorky našich výrobků je možné shlédnout také u našich prodejců. Pro bližší informace nás kontaktujte, popřípadě se zaregistrujte pro odběr aktuálních informací na našich www stránkách.

Každoročně se naše mateřská společnost Pellini SpA zúčastňuje několika veletrhů. S produkty řady ScreenLine je možné se setkat na veletrzích v Norimberku (Fensterbau Frontale), v Paříži (Batimat), v Miláně (MADE), Düssedorfu (Glasstec), Mnichově (BAU) a na mnoha dalších místech po celém světě.

 

 
Společnost Pellini (ScreenLine) v minulých letech vystavovala na těchto veletrzích:
 

Fensterbou frontale
Norimberg, SRN

26. - 29. březen 2014

Pavilon 7A - stánek č. 7A-404

 

Glasstec

Düsseldorf, SRN

21. - 24. října 2014

Pavilon 11 - stánek č. C68

 

 

MADE Expo

MADE Expo  Milan Rho fairgrounds
02 - 05 October 2013

 

  BAU Munich Fairgrounds

 14th -19th January 2013   Hall C2 – Stand 231

 
 

SOLAREXPO Verona, 9th to 11th May 2012
SOLARCH showroom, Hall l A6.1

Exposanità Bologna, 16th to 19th May 2012
Hall 26 – stand C46Forum Serramenti Verona, 24th to 25th May 2012
 
 
 
 
Milan Rho fairgrounds, 17th - 20th October 2012

Hall 18 – Stand H43L38

 

 

Duesseldorf Fairgrounds, 23rd - 26th October 2012

Hall 11 – Stand C68

 
 
 

 

6. Jaká je cena vašich žaluzií?

Cenu našich žaluzií nelze určit na metry čtvereční, protože v každé žaluzii se nachází složitý ovládací mechanismus a speciální lamely pro umístění do izolačních skel. Dva metry čtvereční žaluzie proto nejsou dvojnásobkem ceny za 1m2. Je nutné znát přesné rozměry jednotlivých skel. Pro cenovou kalkulaci na izolační skla nás prosím kontaktujte. Rádi Vás nasměrujeme na autorizované prodejce.

Pozn. Integrované žaluzie značky ScreenLine® mohou být součástí většiny typů vyráběných oken. Námi dodávané žaluzie jsou vkládány do izolačních dvoj a trojskel. Stínící prvky ScreenLine® se stávají nedílnou součástí pouze skleněné výplně, nikoliv okna. Naše žaluzie mají životnost přesahující životnost okna. Nevyžadují údržbu a nelze je zničit ani poškodit. Jejich výroba je nesmírně náročná a musí splňovat velmi přísné požadavky a normy.

Na rozdíl od běžných žaluzií regulují kromě světla i teplo procházející sklem (na 12%, za určitých okolností až 7%!), plně tedy nahradí venkovní žaluzii. To přináší obrovské úspory klimatizace, komfort a tepelnou pohodu, kterou nelze běžnými žaluziemi docílit. Úspora klimatizace činí na jižních stranách objektů cca 200kč/m2 skla ročně. Pořízení integrované žaluzie je investici s rychlou návratností. Je však na posouzení každého uživatele jakou funkci od svých oken a zejména skel očekává.

7. Jaká je záruka na sortiment ScreenLine?

ScreenLine CZ a.s. poskytuje záruku na všechny ScreenLine® výrobky proti případné výrobní vadě, za předpokladu, že jsou správně nainstalovány do jednotky izolačního skla (při zasklívání), a do rámu okna (při montáži) v souladu s pokyny uvedenými v manuálu a informacemi pro správnou manipulaci a montáž, dodanými společností ScreenLine CZ a.s.

Záruka je platná, počínaje datem dodávky výrobků (dle dodacího listu):
- pro pětileté období v běžných podmínkách používání, ke všem součástkám uvnitř uzavřené jednotky izolačního skla
a
- pro dvouleté období za standardních podmínek použití, na všechny komponenty umístěné mimo izolační sklo.

Více informací naleznete v sekci ke stažení - Záruční podmínky.

8. Jaké jsou rozměrové limity vašich žaluzií?

Rozměrové limity námi dodávaných žaluzií jsou uvedeny na našich webových stránkách a to pro každý typ žaluzie zvlášť. Je možné vložit dvě žaluzie do izolačního skla a zvětšit tak rozměrové limity na dvojnásobek. Záleží na typu žaluzie a na požadavcích konkrétního zákazníka, co od žaluzie očekává - plnou funkčnost, tj. vytahování a stahování nebo pouze naklápění. Rozměrové limity plně funkční žaluzie závisí na několika faktorech:
1. Na zvoleném typu žaluzie. Velmi zjednodušeně se dá říci, že čím robustnější řešení (např. žaluzie typu SL27C s distančním rámečkem šíře 27mm), tím větší je možný rozměr plně funkční žaluzie.
2. Na tloušťce vnitřní tabule skla (neplatí pro žaluzie s interním motorem). Jelikož je systém založen na ovládání pomocí magnetické síly, je nutné znát tloušťku skla, přes kterou bude síla působit. S nárůstem skleněné hmoty mezi magnety se síla a tím i plná funkčnost žaluzie postupně snižuje. U žaluzie určené k pouhému naklápění se síla skla může navýšit (viz. technický list níže).
 

Přehled rozměrových limitů izolačního skla s žaluzií typ "SLxxC":

 

9. Je možné vsadit žaluzii ScreenLine i do atypického tvaru izolačního skla?

Atypické tvary meziskelních žaluzií zatím naše společnost na český trh nedodává. Žaluzie ScreenLine se běžně vkládají do pravoúhlých (obdélníkových či čtvercových) formátů izolačních skel.

 

10. Jaká je minimální/maximální konstrukční hloubka izolačních skel s žaluzií u dvojskel a trojskel?

Konstrukční hloubka izolačního skla s integrovanou žaluzií je závislá nejen na šíři distančního rámečku, ale i na sestavě skel. Integrované žaluzie ScreenLine® jsou dodávány s distančními rámečky šířky 20, 22, 24, 27 popř. 32mm.

U každého typového označení žaluzie lze vyčíst šíři rámečku např. SL22C = ScreenLine® s distančním rámečkem šíře 22 mm ovládaná rotačním magnetem.
Dá se vypočítat, že minimální možná hloubka zasklení dvojskla s integrovanou žaluzií typu SL20 je 28mm* (+-2mm) = 4sklo+20rámeček+4sklo.

Typu SL27 má minimální hloubku zasklení 35mm* (+-2mm) = 4mm(sklo)+27mm(rámeček)+4mm(sklo).

U trojskel záleží na velikosti rámečku v druhé komoře a tloušťce třetí tabule skla.

* vždy je nutné dimenzovat tloušťku jednotlivých skel v závislosti na celkové ploše skla pro zamezení nežádoucího průhybu.

V roce 2013 jsme na evropský trh uvedli novou značku izolačních skel - Multifunkční zasklení ScreenGlass®. Jde o ideální sestavu skel pro žaluzie ScreenLine®. Více informací o konstrukčních hloubkách jednotlivých typů zasklení naleznete na oficiálních internetových stránkách www.ScreenGlass.eu. Nový typ zasklení si můžete objednat u autorizovaných výrobců či prodejců oken. Seznam Vám poskytneme na vyžádání.

11. Jaké jsou barevné varianty vašich žaluzií. Všiml jsem si, že nabízíte 9 barev lamel. Jak je to s ovladači a ostatními prvky?

Ke všem 9 barvám lamel lze dodat ovladače ve stejné barvě. Žaluzie je barevně sjednocena včetně tkanin a nosných profilů. Vše je možné barevně ladit podle přání a požadavků zákazníka.

Barevné sladění je následující: lamela – nosný profil žaluzie – veškeré textilie uvnitř skla – ovladač – ovládací šňůrka – napínač ...vše ve zvolené barvě.

 

 

12. Je možné k žaluziím ScreenLine® dodat distanční rámeček v černé barvě?

K žaluziím s typovým označením SL22C, SL22M a SL22F Touch je bez přípltaku dodáván teplý distanční rámeček na bázi TGI v bílošedé (RAL7035) nebo černé (RAL9005) barvě. K ostatním systémům je možné za příplatek dodat černý hliníkový distanční rámeček v šířkách 20mm, 22mm, 27mm a 32mm s bezprašnou úpravou No-dust. Více informací naleznete zde. 

13. Splňují vaše produkty veškeré potřebné certifikace?

Naše výrobky splňují veškeré potřebné EU certifikace, které mají platnost i pro ČR.  Můžeme konstatovat, že naše výrobky mají i certifikace, které naše resp. evropská legislativa nevyžaduje.

 

14. Co se může na žaluziích pokazit? Jaká je jejich životnost?

Případů, kdy žaluzie nepracuje, tak, jak by měla, je opravdu málo. Když se již setkáme s nefunkční žaluzií, ve většině případů zjistíme, že s žaluzií bylo nevhodně manipulováno při přepravě na místo určení, nastalo pochybení při vkládání do izolačního skla nebo při uchycování ovládačů nebyly následovány pokyny či návody. Formou školení a doporučení se neustále snažíme pracovníky, kteří při pracovním výkonu přijdou do kontaktu s našimi produkty, upozorňovat na nutnost dodržovat pokyny pro manipulaci s našimi produkty.

 

Žaluzie značky ScreenLine® mají veškeré certifikace a byly podrobeny mnoha testům. Více se dozvíte na stránkách „Testy a certifikace“.

Když už je žaluzie nainstalována v okně a pracuje bez zjevných závad, můžeme tvrdit, že se během její životnosti již nepokazí.

Samozřejmě je nutné brát v potaz četnost používání. Žaluzie ScreenLine jsou podle norem testovány na minimální životnost 20.000 cyklů (jeden cyklus = úplné vytažení a stažení žaluzie). Naše žaluzie tento minimální počet cyklů stanovený normou překračují dvojnásobně (tj. 40tisíc cyklů).

Doporučujeme zejména při využití automatických systémů u motorových žaluzií omezit vysokou četnost vytahování a stahování žaluzie během dne. Automatické systémy by, pokud možno, měly být naprogramovány tak, aby regulovaly průchod záření především naklápěním lamel.

15. Je pravda, že Vaše integrované žaluzie výrazně omezují srážení vody na sklech okna?

ANO, naše meziskelní stínící prvky skutečně výrazně redukují rosení skel v interiéru. Na rozdíl od běžné žaluzie, kde vzniká mezi sklem a žaluzií chladné místo, jsou skla s integrovanou žaluzií neustále v kontaktu s teplým vzduchem. Tím je výrazně omezeno jejich rosení.

Pozn. Pokud je však vlhkost v místnosti skutečně vysoká, voda se vždy začne srážet v nejchladnější a nejméně větrané části interiéru (např. na obvodové stěně za skříní, v rozích apod.). Doporučujeme udržovat vlhkost v interiéru kolem 50% při 20°C a pokud možno nárazově větrat. Vlhkost se do místnosti dostane během vaření, praní, sprchování ale i Vašim dechem. Je zjištěno, že k největší kondenzaci vodních par dochází v místnosti, ve které spíme a to v ranních hodinách (vzduch se během noci nepohybuje a teplotní rozdíly interiér/exteriér jsou v tento čas maximální). 

16. Jaký vliv má integrovaná žaluzie na tepelné vlastnosti U-faktor skla?

Vliv integrované žaluzie na U-faktor skla je různý podle toho, zda je vložena do trojskla nebo dvojskla.

Ve trojskle žaluzie na U-faktor prakticky nemá vliv v žádné své poloze.

Ve dvojskle je situace následující:

a) vytažená žaluzie: bez vlivu na U-faktor

b) spuštěná a zavřená žaluzie: zlepšuje U-faktor skla o cca 0,1W/m2K (ve dvojskle vzniká další "komora")

c) spuštěná a otevřená žaluzie: zhoršuje U-faktor o cca 0,4W/m2K (lamely ovšem musí být zcela vodorovně, již při mírném naklopení zhoršení mizí).

Vliv rolet a plisovaných rolet je pouze pozitivní, tvoří další komoru ve skle. Například s roletou můžete docílit U-faktor dvojskla 0,8W/m2K (z běžných 1,1W/m2K).

17. Mohou být vaše stínící prvky použity i do střešních oken?

ANO, do střešních oken a prosklených střech zimních zahrad jsou vhodné 3D plisované/duette žaluzie do izolačních skel, ovládané magnetickým ručním madlem (SL22S) nebo interním motorem (SL27M plisé, SL27M duette). Je možný libovolný sklon okna. Maximální rozměr prvku je v1200 x š1500 mm.

 

18. Kde si mohu zakoupit náhradní díly, pokud už uplynula záruční doba?

V přípdě, že máte ve svých oknech nainstalovány integrované žaluzie ScreenLine a potřebujete k nim dodat náhradní díl, můžete navštívit stránky www.screenline.shop. Na telefonním čísle (+420 601 501 488 Vám rádi poradíme, jak komponenty a doplňky správně objednat. 

 
Pokud jsou Vaše žaluzie ScreenLine stále v záruce, můžete se obrátit přímo na vašeho dodavatele oken.

19. Jaká je rychlost vytahování a spouštění žaluzie u modelu SL29MB s interním motorem a žaluzie SL29C s externím motorem SL2190?

Níže naleznete údje o rychlosti obou motorů:

SL29MB --> 1,5 m/min

SL29C standardní převodovka + SL2190 --> 1,5 m/min

SL29C redukovaná převodovka 1:43 + SL2190 --> 1,5 m/min

SL29C redukovaná převodovka 1:65 + SL2190 --> 1 m/min

20. Kde si mohu zakoupit komponenty a náhradní díly k žaluziím ScreenLine?

Nově jsme pro Vás spustili internetový obchod.

Na adrese www.screenline.shop si nyní můžete objednat komponenty i náhradní díly k motorickým i manuálním žaluziím.

21. Dají se žaluzie ScreenLine ovládat i pomocí řetízku nebo jen nekonečné šňůry?

Řetízkem žaluzie modelové řady “C” ovládat nelze, pouze nekonečnou šňůrou, tyčkou, kolečkem nebo externím motorem.

Řetízek se používá u klasických interiérových žaluzií, které se při vytažení musí řetízkem aretovat, aby samovolně nesjely dolů. Tímto nežádoucím efektem žaluzie ScreenLine omezeny nejsou.

 

Jakým způsobem si mohu ve stávajících oknech nechat vyměnit obyčejná izolační skla za nová multifunkční, s integrovanou žaluzií ScreenLine, model SL16C?

Přesklívání stávajících oken v ČR provádíme ve spolupráci s našim autorizovaným partnerem, společností ScreenTeam s.r.o.. Více informací Vám poskytneme na tel. čísle (+420) 601 501 488 nebo na emailu info@screenline.shop.