„Dobrý den,

v roce 2011 jsme vyměňovali okna vč. meziokenních žaluzií. Nemohli jsme zvolit lepší variantu. Super na údržbu, žaluzie mají velký světelný prostup, takže je ani nevytahujeme, pouze sklápíme na noc. Žaluzie ScreenLine máme instalovány v šesti oknech.“

Paní Bernasová, Rokycany

Realizace

Pavilon Farmacie II. při VFU v Brně

Instalace 132ks integrovaných žaluzií ScreenLine SL22M (žaluzie s interním motorem).            

LCFT - Laboratorní Centrum Fakulty Technologické při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

Dodáno 179 žaluzií SL27C s externím motorem, 4ks žaluzií SL27M (žaluzie s interním motorem).

CERIT Science Park, nové Informačně–technologické centrum při Masarykově Univerzitě v Brně

Dodáno 564 žaluzií SL22M (žaluzie s interním motorem a s TGI distančním rámečkem).

Minas Gerais, Arch. Oscar Niemeyer

Dodáno 22.000ks žaluzií