Realizace

Pavilon Farmacie II. při VFU v Brně

Instalace 132ks integrovaných žaluzií ScreenLine SL22M (žaluzie s interním motorem).            

LCFT - Laboratorní Centrum Fakulty Technologické při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

Dodáno 179 žaluzií SL27C s externím motorem, 4ks žaluzií SL27M (žaluzie s interním motorem).

CERIT Science Park, nové Informačně–technologické centrum při Masarykově Univerzitě v Brně

Dodáno 564 žaluzií SL22M (žaluzie s interním motorem a s TGI distančním rámečkem).

Minas Gerais, Arch. Oscar Niemeyer

Dodáno 22.000ks žaluzií